Bảng kiểm soát cửa chính cho chung cư HLPC-8000

Mã sản phẩm:  HLPC-8000

Nhà sản xuất: 

12.186.000₫ 13.540.000₫

Bảng kiểm soát cửa chính cho chung cư có camera gắn trong ( LOBBY PHONE) - Kết nối với điện thoại bảo vệ(HMC-7000), HLPC-8200 hoặc HEF-8000. kết nối tối đa 9999 màn hình ( kết hợp với HEF-8000)...

 Bảng kiểm soát cửa chính cho chung cư có camera gắn trong ( LOBBY PHONE)
- Kết nối với điện thoại bảo vệ(HMC-7000), HLPC-8200 hoặc HEF-8000. kết nối tối đa 9999 màn hình ( kết hợp với HEF-8000)
- Nguồn: AC 100~240V
- FCC / UL listed