Bộ nối dài tín hiệu JKW-BA

Mã sản phẩm:  JKW-BA

Nhà sản xuất:  AIPHONE

3.562.200₫ 3.958.000₫

Bộ nối dài tín hiệu JKW-BA - Kết nối và kích tín hiệu lên 300 mét

Bộ nối dài tín hiệu JKW-BA

Bộ nối dài tín hiệu JKW-BA

- Kết nối và kích tín hiệu lên 300 mét