Bộ nối dài tín hiệu JPW-BA

Mã sản phẩm:  JPW-BA

Nhà sản xuất:  AIPHONE

3.357.000₫ 3.730.000₫

Bộ nối dài tín hiệu JPW-BA - Kết nối và kích tín hiệu lên 300 mét - Tích hợp camera CCTV mở rộng

Bộ nối dài tín hiệu JPW-BA

- Kết nối và kích tín hiệu lên 300 mét

- Tích hợp camera CCTV mở rộng