http://tydo.vn

CAMERA IP

(Tổng 20 sản phẩm / 9 trang)
CAMERA UNV IPC814SR-DVPF16

CAMERA UNV IPC814SR-DVPF16 "4Mp, 1.6mm Fixed, ...

6.021.000₫ 10.035.000₫

CAMERA UNV IPC814SR-DVSPF16

CAMERA UNV IPC814SR-DVSPF16 "4Mp, 1.6mm Fixed,...

5.640.000₫ 9.400.000₫

CAMERA UNV IPC3234SR3-DVZ28 4Mp, 2.8-12mm Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3234SR3-DVZ28 4Mp, 2.8-12mm Motor...

6.636.000₫ 11.060.000₫

CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Motorized, Ultra265

CAMERA UNV IPC3232ER3-DVZ28-C 2Mp, 2.8-12mm, Mo...

5.532.000₫ 9.220.000₫

CAMERAUNV  I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manual, Ultra265

CAMERAUNV I232LR3-VSP-DPC3 2Mp, 2.8-12mm, Manu...

3.729.000₫ 6.215.000₫

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC324LR3-VSPF28 4Mp, 2.8mm, Ultra265

2.076.000₫ 3.460.000₫

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC322LR3-VSPF28-D 2Mp, 2.8mm, Ultra265

1.284.000₫ 2.140.000₫

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-12mm. Vỏ kim loại

CAMERA UNV IPC2322LBR3-SP-D 2Mp, Ultra265. 2.8-...

2.397.000₫ 3.995.000₫

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. Ultra265. Non-POE

CAMERA UNV IPC2C22CR6-F40-A 2M, Bullet, IR60m. ...

1.782.000₫ 2.970.000₫

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR  Bullet POE, 4mm, Ultra265

CAMERA UNV IPC2122LR3-PF40-E 2Mp, IR Bullet PO...

1.017.000₫ 1.695.000₫

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra265. non - POE

CAMERA UNV IPC3612CR3-F28-A 2Mp, 2.8mm, Ultra26...

846.600₫ 1.411.000₫

camera ip DS-2CV2U24FD-IW

camera ip DS-2CV2U24FD-IW

1.748.500₫ 2.690.000₫

camera IP DS-2CV2U21FD-IW

camera IP DS-2CV2U21FD-IW

1.332.500₫ 2.050.000₫

camera IP DS-2CV2U01EFD-IW

camera IP DS-2CV2U01EFD-IW

975.000₫ 1.500.000₫

DS-2CV2Q21FD-IW

DS-2CV2Q21FD-IW

1.774.500₫ 2.730.000₫

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU  DRC-40K

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU DRC-40K

1.800.000₫ 2.250.000₫

Camera IP DAHUA SD29204S-GN-W

Camera IP DAHUA SD29204S-GN-W

9.600.000₫

Camera IP DAHUA IPC-HFW1200SP-W

Camera IP DAHUA IPC-HFW1200SP-W

4.560.000₫

Camera IP DAHUA IPC-HDBW1200EP-W

Camera IP DAHUA IPC-HDBW1200EP-W

4.560.000₫

Camera IP Wifi DAHUA IPC-C10

Camera IP Wifi DAHUA IPC-C10

2.580.000₫