Chuông cửa có hình SHT3006XMW/EN

Mã sản phẩm:  SHT3006XMW/EN

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Bộ Video Doorphone SHT3006XMW/EN 1 Bộ gồm: 1 màn hình Màn hình màu 6'', Nút nhấn cảm ứng từ Mở rộng thêm 3 màn hình phụ, 1 interphone và 2 chuông...

Bộ Video Doorphone SHT3006XMW/EN


 1 Bộ gồm: 1 màn hình
 Màn hình màu 6'',
 Nút nhấn cảm ứng từ
 Mở rộng thêm 3 màn hình phụ, 1 interphone và 2 chuông cửa camera, 2 khóa điện tử
 Dùng cáp 5 ruột.
 Màu trắng;  Made in Korea