Chuông cửa có hình SHT3207XM/EN

Mã sản phẩm:  SHT3207XM/EN

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Bộ Video Doorphone SHT3207XM/EN 1 Bộ gồm: 1 màn hình Màn hình màu 7'' TFTLCD, Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera, 2 khóa cửa điện tử Dùng cáp...

Bộ Video Doorphone SHT3207XM/EN


 1 Bộ gồm: 1 màn hình
 Màn hình màu 7'' TFTLCD,
 Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera, 2 khóa cửa điện tử
 Dùng cáp 4 ruột.
 Made in Korea