Chuông cửa có hình SHT3305LM/EN

Mã sản phẩm:  SHT3305LM/EN

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Bộ Video Doorphone SHT3305LM/EN 1 Bộ gồm: 1 màn hình Màn hình màu 4.3" TFTLCD; có 2 màu trắng và đen Mở rộng được 3 màn hình phụ, 02 camera chuông cửa,...

Bộ Video Doorphone SHT3305LM/EN


 1 Bộ gồm: 1 màn hình
 Màn hình màu 4.3" TFTLCD; có 2 màu trắng và đen
 Mở rộng được 3 màn hình phụ, 02 camera chuông cửa, 01 khóa điện tử, 01 tai nghe phụ
 Lưu được 128 hình ảnh
 Made in Korea