Chuông cửa có hình SHT3305WM/EN

Mã sản phẩm:  SHT3305WM/EN

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Bộ Video Doorphone SHT3305WM/EN 1 Bộ gồm: 1 màn hình Màn hình màu 4.3" TFTLCD; có 2 màu trắng và đen Mở rộng được 02 màn hình phụ, 02 camera chuông cửa...

Bộ Video Doorphone SHT3305WM/EN


 1 Bộ gồm: 1 màn hình
 Màn hình màu 4.3" TFTLCD; có 2 màu trắng và đen
 Mở rộng được 02 màn hình phụ, 02 camera chuông cửa + 02 khóa điện tử, 01 tai nghe phụ
 Made in Korea