Điện thoại bảo vệ (interphone phòng bảo vệ) HMC-7000

Mã sản phẩm:  HMC-7000

Nhà sản xuất:  HUYN DAI

4.815.000₫ 5.350.000₫

♦ Điện thoại bảo vệ (interphone phòng bảo vệ) ♦ Giao tiếp giữa người thuê nhà và bảo vệ ♦ Giao tiếp giữa người đến thăm và bảo vệ ♦ Khung gắn bàn

♦ Điện thoại bảo vệ (interphone phòng bảo vệ)
♦ Giao tiếp giữa người thuê nhà và bảo vệ
♦ Giao tiếp giữa người đến thăm và bảo vệ
♦ Khung gắn bàn