Loa mở rộng IER-2

Mã sản phẩm:  IER-2

Nhà sản xuất:  AIPHONE

342.900₫ 381.000₫

Chuông cửa có hình Loa mở rộng IER-2 Loa mở rộng IER-2 cho hệ thống chuông cửa có hình AIPhone. Hỗ trợ âm thanh khi giao tiếp.

Chuông cửa có hình Loa mở rộng IER-2

Loa mở rộng IER-2

Loa mở rộng IER-2 cho hệ thống chuông cửa có hình AIPhone. Hỗ trợ âm thanh khi giao tiếp.