Màn hình hiển thị LD - 220

Mã sản phẩm:  LD - 220

Nhà sản xuất: 

1.743.042₫ 1.782.532₫

Màn hình hiển thị giá LD 220 -Màn hình giúp khách mua hàng -Quan sát thông tin về các sản phẩm như (tên, giá, số lượng..) khi thu ngân tính tiền.

Màn hình hiển thị giá LD 220


-Màn hình giúp khách mua hàng
-Quan sát thông tin về các sản phẩm như (tên, giá, số lượng..) khi thu ngân tính tiền.