Mắt thần hồng ngoại đa năng

Mã sản phẩm:  Accuracy

Nhà sản xuất: 

315.000₫ 350.000₫

Mắt thần hồng ngoại đa năng ( báo ngay tại mắt ) Có 2 chế độ : Báo động , Báo khách.

Mắt thần hồng ngoại đa năng ( báo ngay tại mắt ) Có 2 chế độ : Báo động , Báo khách.