Nút ấn HCC-200

Mã sản phẩm:  HCC-200

Nhà sản xuất:  HUYN DAI

2.250.000₫ 2.500.000₫

Nút ấn camera cửa căn hộ (màu 1/3") dùng cho màn hình HAC-E70B

Nút ấn camera cửa căn hộ (màu 1/3") dùng cho màn hình HAC-E70B