Thiết bị kiểm kho IT-9000

Mã sản phẩm:  IT-9000

Nhà sản xuất: 

9.799.060₫ 9.882.832₫

Thiết bị đầu cuối di động IT -9000 -Đọc nhiều chuẩn mã vạch khác nhau -Đọc mã vạch 1D, WIN CE 5.0 -Bộ nhớ ngoài: thẻ Mini SD, USB -Kết nối: USB 1.1 Slave/...

Thiết bị đầu cuối di động IT -9000


-Đọc nhiều chuẩn mã vạch khác nhau
-Đọc mã vạch 1D, WIN CE 5.0
-Bộ nhớ ngoài:  thẻ Mini SD, USB
-Kết nối: USB 1.1 Slave/ USB 1.1 Host