VL-V900 (Lobby)

Mã sản phẩm:  VL-V900 (Lobby)

Nhà sản xuất:  PANASONIC

26.930.000₫

- Kết nối tối đa 4 Control box. Kết nối các Control Box bằng New Extension Box (VL-V703)
- Dung lượng hệ thống: 15 lift controller-thang máy VL-V702 (20 tầng/lift controller), 28 distribution box(phân tầng, repeater), 18 lobby, 560 màn chính.
- Mở rộng lên tới 54 lobby (trên 19 lobby, tính năng bị hạn chế), 560x4=2240 màn chính
- Ngoài ra còn có thể kết nối với 1 tổng đài, 1 camera trên mỗi trạm Lobby, 1 màn hình TV(NTSC), wifi (tối đa 4 devices: smart phone, tablet..), 1 khóa điện, thang máy,..và các thiết bị đầu cuối khác
- Mỗi Distribution box có thể kết nối tối đa 20 màn chính
- Tính năng khác: thay đổi giọng nói, thông báo qua